tekomining logo
 • Krš, Ljubovija

  Krš, Ljubovija

 • Gradac, Batočina

  Gradac, Batočina

 • Ćeramide, Rudnik

  Ćeramide, Rudnik

 • Ladne Vode, Petrovac na Mlavi

  Ladne Vode, Petrovac na Mlavi

 • Lapišnica, Bosna i Hercegovina

  Lapišnica, Bosna i Hercegovina

O nama

Kompanija TEKO MINING posluje u regionu pod ovim nazivom od aprila 2014. god, a na tržištu je prisutna više od 60 godina. U svom sastavu ima preduzeća:

Teko Mining d.o.o. Beograd

U okviru preduzeća Teko Mining d.o.o. Beograd nalaze se četiri kamenoloma i jedna asfaltna baza. Kamenolomi u kojima se proizvodi kamen krečnjačkog porekla su Gradac - Batočina i Ladne Vode - Petrovac na Mlavi, dok se u kamenolomima Krš u Ljuboviji i Ćeramide na Rudniku vrši eksploatacija kamena eruptivnog porekla. Pored kamenoloma, Teko Mining d.o.o. Beograd se bavi i proizvodnjom asfalta izuzetnog kvaliteta na asfaltnoj bazi u Vinči.

Teko Mining Lapišnica d.o.o. Istočno Sarajevo

Teko Mining Lapišnica d.o.o. Istočno Sarajevo u kamenolomu Lapišnica vrši eksploataciju kamena krečnjačkog porekla.

Glavnu primenu proizvodi sa naših kamenoloma imaju u izgradnji infrastrukturnih projekata, posebno puteva i autoputeva, gde se koriste za spravljanje asfaltnih mešavina, izradu donjih i gornjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija. Kod železničke infrastrukture najveću primenu ima tucanik za zastor železničkijh pruga. Kamen sa kamenoloma iz Teko Mining grupe koristi se za zidanja u niskogradnji i visokogradnji, kao i za izgradnju obaloutvrda, regulacija vodotokova, izgradnju hidrotehničkih objekata, gabiona i drugih.

 • 20160312 154837