TEKO MINING

Novosti

Kompanija Teko Mining Beograd, najveći proizvođač agregata u Srbiji, očekuje unapređenje proizvodnje i bolji kvalitet finalnih proizvoda, zahvaljujući investiciji u novu Metso opremu za dva kamenoloma - u Straževici i na lokaciji Ćeramide, saopšteno je iz kompanije Metso.

Kompanija Teko Mining ima četiri kamenoloma skoro u potpunosti opremljena Metso rešenjima. Sa proizvodnim kapacitetom od oko tri miliona tona godišnje, ovi kamenolomi proizvode razne kamene materijale za razvoj i izgradnju infrastrukture u Srbiji. Zahvaljujući novoj Metso opremi za drobljenje i prosejavanje, kapacitet kamenoloma u Straževici kod Batočine, povećaće se na oko 300 metričkih tona na sat - navedeno je u saopštenju kompanije Metso.

Finalni proizvodi iz kamenoloma u Straževici pripadaju kategorijama od 0-4 do 32-63 mm.

S obzirom na to da su u kamenolomima Teko Mining već pušteni u rad mnogobrojni Metso uređaji, mogu da kažem da smo veoma zadovoljni opremom i podrškom koju nam je Metso pružio - kaže Uroš Veljić, generalni direktor kompanije Teko Mining.

Danas se u našim kamenolomima naporno radi u tri smene, kako bi se dobilo dovoljno materijala da se zadovolji potražnja. Uz novu opremu, bićemo u stanju da proizvedemo zahtevane količine kroz rad u samo jednoj smeni. Osim povećanja proizvodnje, moći ćemo i da smanjimo količinu otpada koji nastaje i da proizvedemo kvalitetnije agregate - dodaje Veljić.

Novo Metso postrojenje za drobljenje i prosejavanje u kamenolomu u Straževici sastoji se od sita pod nagibom marke Premier CVB202P(TM), prenosne drobilice NW 1213(TM) i 2 prenosna postrojenja za prosejavanje tipa NW2060(TM). Uz to, oprema uključuje i drobilicu Barmac B6150SE, uređaje za otklanjanje prašine, čelične konstrukcije i prenosne trake.

Kada je reč o kamenolomu Ćeramide, kako se navodi u saopštenju, u planu je uvođenje dva nova sistema za prosejavanje tipa Premier CVB(TM).

Vrednost nabavke, koju je kompanija Metso već uključila u registar primljenih narudžbina u poslednjem kvartalu 2016. godine, je 2,4 mil EUR, dodaje se u saopštenju.

Metso je svetski industrijski gigant, koji posluje u oblasti rudarstva, proizvodnje agregata, recikliranja, nafte, gasa, celuloze, papira i prerađivačke industrije, a kotira se na berzi Nazdak (Nasdaq). Prodaja kompanije u 2016. iznosila je 2,6 mlrd EUR. Zapošljavaju više od 11.000 ljudi u 50 zemalja.

Pozovite nas