TEKO MINING

OPREMA

Mehanizacija Teko Mininga sastoji se od 64 mobilne jedinice u koje se ubrajaju bageri, utovarivači, damperi, kamioni kiperi, mašine za bušenje i dr. Posebna pažnja pridaje se pravovremenom preventivnom održavanju.

Postrojenja za proizvodnju i preradu kamena se sastoje od primarnih, sekundarnih i tercijarnih drobilica, kao i sistema za prosejavanje proizvođača METSO MINERALS I KRUPP.

U Batočini raspolažemo i mlinom za proizvodnju filera koji radi 24/7 i na kome dobijamo filer prve klase.

Sa posebnom pažnjom se održavaju drobilična postrojenja, kako bi se osigurao konstantno visok kvalitet izlaznog proizvoda. Navedenim postrojenjima smo sposobni da proizvedemo i prečistimo kamen za sve vrste i tipove radova u građevinskoj industriji.

Teko Mining poseduje i dva mobilna drobilična postrojenja SANDVIK i METSO MINERALS.

Asfaltna baza Vinča je jedna od novijih na ovim prostorima, sposobna da u isto vreme isporučuje asfalte sa eruptivnim i asfalte sa krečnjačkim frakcijama jer poseduje dvanaest vrućih bunkera što je čini jedinstvenom u Srbiji. Poseduje sistem za preradu recikliranog asfalta u boji. Potpuno je kapsulirana i kapaciteta je 240 t/h.

Pozovite nas