TEKO MINING

REČ VLASNIKA

Imajući u vidu da sam ranije više bila prisutna u oblasti investicija i privredne infrastrukture, ovog puta, od početka 2014. godine, moja ulaganja su usmerena na realni sektor i proizvodnju osnovnih građevinskih materijala.

Odlučila sam da ponovo investiram u Srbiju iz mnogo razloga. Pre svega, moja prisutnost i saradnja sa privredom ovog područja traje veoma dugo. Godinama sticana iskustva su pokazala da je poslovni ambijent, koji čine pre svega ljudi, krajnje otvoren za uspešnu saradnju i da pruža izvanredne uslove za ostvarenje ekonomskih interesa i ciljeva.

Investiranje u Srbiji započinje 2014. godine gde Kompanija Teko Mining GmbH i ja kao njen vlasnik smo investirali u sledeće kamenolome:

  • Ljubovija – kamenolom „Krš“
  • Batočina – kamenolom „Gradac“
  • Petrovac na Mlavi – kamenolom „Ladne vode“
  • Ćeramide – kamenolom „Ćeramide" na Rudniku
  • Vinča (asfaltna baza) u Beogradu
  • Lapišnica – kamenolom u Republici Srpskoj

Svi ovi kamenolomi od početka 2014. godine posluju pod nazivom Teko Mining. Ukupna površina svih ovih kamenoloma iznosi preko 340 hektara, a ukupne eksploatacione rezerve kamena iznose oko 240 miliona tona.

Kompanija Teko Mining je jedna od najvećih privatnih kompanija koja proizvodi razne vrste kamenog materijala za potrebe razvoja i izgradnje infrastrukture u Srbiji. Naš kapacitet proizvodnje je oko 3 miliona tona godišnje, odnosno u stanju smo da najvećim delom zadovoljimo sve potrebe tržišta u pogledu kvaliteta, količine i dinamike isporuke.

Ukupan broj zaposlenih je 161 radnik sa prosečnom zaradom iznad proseka privrede. Sve zarade se isplaćuju redovno i takođe se uredno isplaćuju sve zakonske obaveze prema državi.

Radi popravljanja proizvodnih performansi i kvaliteta proizvodnje postepeno vršimo ulaganja u zamenu postojeće proizvodne opreme novom, tehnički modernijom.

Naši poslovni partneri su privatne i državne kompanije kao što su: Železnice Srbije, Javno-komunalna preduzeća za puteve, Izvođači radova na koridorima X i XI i drugim putevima u Srbiji, kao i u drugim oblastima gde se koristi materijal koji proizvodimo.

Mi imamo dalju viziju našeg razvoja kako na teritoriji Srbije, tako i u regionu i naše opredeljenje je da ostanemo u Srbiji dugi niz godina, da našu poslovnu orijentaciju razvijamo i prilagođavamo potrebama tržišta u Srbiji i u regionu.

Vaša
Helena Aluta-Oltyan

Pozovite nas