TEKO MINING

SISTEM KVALITETA

Sve poslovne aktivnosti su usklađene sa važećim standardima i veoma su retke primedbe kupaca na kvalitet gotovih proizvoda.

INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA

Sistem menadžmenta kvaliteta, sistem upravljanja zaštitom životne sredine i bezbednost i zdravlja na radu su u skladu sa zahtevima standarda: SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 18001: 2008 za oblast proizvodnje i prodaje kamenih agregata i asfaltnih mešavina.

Sve poslovne aktivnosti su usklađene sa važećim standardima i veoma su retke primedbe kupaca na kvalitet gotovih proizvoda.

Upravljanje ljudskim resursima obavlja se kroz stalan nadzor nad radom zaposlenih, kroz obuke i usavršavanja.

Teko Mining se zalaže za utvrđivanje i ispunjenje zahteva svih internih i eksternih korisnika naših proizvoda i usluga.

Zadovoljstvo korisnika se realizuje kroz kontinuirano poboljšanje kvaliteta proizvoda čijem procesu doprinose i zalaganja zaposlenih. Obezbeđeni su svi uslovi neophodni u tom procesu: resursi, radno okruženje, obuka i stalno usklađivanje sa zahtevima Integrisanog sistema menadžmenta.

Sistem menadžmenta kvaliteta efektivno se primenjuje i unapređuje tako da implicira neprekidno poboljšanje kvaliteta proizvoda u Teko Miningu, čime se poboljšava saradnja sa korisnicima.

Pozovite nas