Skip to main content

   Mike Alasa 19, Beograd   |       062 882 1091   |       Pon-Pet: 8 - 16h

Gradac - Batočina

 • Godišnja proizvodnja
  Godišnja proizvodnja:
  1.600.000 t

 • Ukupne rezerve
  Ukupne rezerve:
  60.000.000 t


 • Radne vreme
  Radno vreme:
  24h

Proizvodi

 • Filer - kameno brašno u rinfuzu
 • Kameni agregat 0-2 mm
 • Kameni agregat 0-4 mm
 • Kameni agregat 2-4 mm
 • Kameni agregat 4-8 mm
 • Kameni agregat 8-11 mm
 • Kameni agregat 11-16 mm
 • Kameni agregat 16-22 mm
 • Kameni agregat 16-31,5 mm
 • Agregat 0-31,5 mm - tampon
 • Agregat 0-8 mm
 • Agregat 0-16 mm
 • Mašinski tampon 0-63 mm
 • Tucanik 31,5-63 mm
 • Tucanik 63-120 mm
 • Lomljeni kamen - negranulisani
 • Škriljac - negranulisani

Katalog

Kako Vam možemo pomoći?

Budite slobodni da nas kontaktirate.

Kamenolom Gradac, Batočina

Kamenolom Gradac se nalazi pored Batočine, u blizini auto-puta Е-75. Na kamenolomu se vrši eksploatacija kamena dolomitskog mеrmera, krečnjačkog porekla, koji ima široku primenu u putnoj privredi, posebno za izgradnju puteva i autoputeva, donjih nosećih kolovoznih konstrukcija od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku za sve vrste saobraćajnih opterećenja, kao i za izradu habajućih slojeva na putevima sa srednjim, lakim i vrlo lakim saobraćajnim opterećenjem.

Jedna od glavnih primena ovog kamena je u izradi zastora od tucanika granulacije 31,5 - 63 mm na prugama.

Takođe se može koristiti i za izradu cement betona, uključujući i betone koji su izloženi habanju i eroziji. Kamen sa kamenoloma Gradac koristi se i u visokogradnji, kao i za izgradnju obaloutvrda, regulaciju vodotokova, izgradnju hidrotehničkih objekata, gabiona i drugih kamena frakcija.

Za sve frakcije, tampone, tucanik i filer koji se proizvode na kamenolomu u Batočini, posedujemo ateste akreditovane laboratorije.

Kamenolom је aktivan od 1952. godine. Tokom cele godine kamenolom radi 24h dnevno. Proizvodnja je oranizovana 24h dnevno, 7 dana u nedelji. Isporuka gotovih proizvoda je takođe organizovana 24h dnevno, 7 dana u nedelji.

Od juna 2018. godine, instalirano je novo Metso postrojenje, čiji kapaciteti su 500 t/h primarnog dela pogona i 250 t/h sekundarnog dela pogona.

Postrojenje za proizvodnju kamenog brašna i industrijski kolosek sa utovarnom rampom Batočina

Kamenolom - krečnjački kamen 

U okviru RJ Batočina posluje i Postrojenje za proizvodnju kamenog brašna (filera), koje u svom sastavu ima i industrijski kolosek u dužini od 2,5 km sa utovarnom rampom.

Postrojenje se nalazi u neposrednoj blizini auto-puta E-75 i državnog puta IB-24 u mestu Batočina. Takođe, naš industrijski kolosek se nalazi na 3 km od železničkog čvorišta u Lapovu.

Kameno brašno – filer se najčešće koristi za izradu asfaltnih mešavina za sve vrste saobraćajnih opterećenja, kao i u postupku proizvodnje pojedinih vrsta betona.

Kapacitet postrojenja je oko 12 t/h kamenog brašna prve klase sa smeštajnim kapacitetima (silosima) od oko 4.000 tona. Za sve naše proizvode posedujemo neophodnu atestnu dokumentaciju o kvalitetu  proizvoda.

Postrojenje radi bez prekida 24h dnevno – 7 dana u nedelji. Kapaciteta 50.000 tona.

Plato koji se nalazi u okviru Postrojenja, a na kome se deponuju sve vrste kamenih agregata, koji se proizvode u Kamenolomu Gradac, zajedno sa utovarnom rampom i industrijskim kolosekom, služi za utovar robe u vagone. Kapacitet utovara u železničke vagone je oko 150 t/h.