Skip to main content

   Mike Alasa 19, Beograd   |       062 882 1091   |       Pon-Pet: 8 - 16h

Mehanizacija Teko Mining grupacije
Teko mining

Mehanizacija

Mehanizacija Teko Mininga sastoji se od 64 mobilne jedinice u koje se ubrajaju bageri, utovarivači, damperi, kamioni kiperi, mašine za bušenje i dr. Posebna pažnja pridaje se pravovremenom preventivnom održavanju.

Teko Mining mehanizacija sastoji se od 64 mobilne jedinice u koje se ubrajaju bageri, utovarivači, damperi, kamioni kiperi, mašine za bušenje i dr.

Posebna pažnja pridaje se pravovremenom preventivnom održavanju.

Postrojenja za proizvodnju i preradu kamena se sastoje od primarnih, sekundarnih i tercijarnih drobilica, kao i sistema za prosejavanje proizvođača Metso Minerals i Krupp.

U Batočini raspolažemo i mlinom za proizvodnju filera koji radi 24h dnevno, 7 dana u nedelji i na kome dobijamo filer prve klase.

Sa posebnom pažnjom se održavaju drobilična postrojenja, kako bi se osigurao konstantno visok kvalitet izlaznog proizvoda. Navedenim postrojenjima smo sposobni da proizvedemo i prečistimo kamen za sve vrste i tipove radova u građevinskoj industriji.

Teko Mining poseduje i tri mobilna drobilična postrojenja, kao i četiri mobilna sita za prosejavanje kamena.

Asfaltna baza Vinča je jedna od novijih na ovim prostorima, sposobna da u isto vreme isporučuje asfalte sa eruptivnim i asfalte sa krečnjačkim frakcijama, jer poseduje dvanaest vrućih bunkera, što je čini jedinstvenom u Srbiji. Asfaltna baza poseduje sistem za preradu recikliranog asfalta u boji. Potpuno je kapsulirana i kapaciteta je 240 t/h.