Skip to main content

   Mike Alasa 19, Beograd   |       062 882 1091   |       Pon-Pet: 8 - 16h

Sprovođenje mera
Teko mining

Zaštita životne sredine

Sprovođenju mera u oblasti zaštite životne sredine u Teko Miningu se pridaje visok značaj.

Veliki značaj u Teko Mining-u se pridaje sprovođenju mera u oblasti zaštite životne sredine. Izvršena je usaglašenost stanja u Teko Mining-u sa zakonima i propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

Na osnovu identifikovanih aspekata životne sredine, analize potencijalnih akcidentnih slučajeva, analize vrsta i količina nastalog otpada, analize izveštaja sa monitoringa i na osnovu ostvarenih ciljeva u prethodnoj godini, predlažu se ciljevi zaštite životne sredine za naredni period:

  • Smanjenje količina opasnog otpada koji se generiše;
  • Smanjenje resursa koji se troše pri obavljanju delatnosti;
  • Redovno vršenja monitoringa nad uticajima i samim tim se postizanje potpuna kontrola;
  • Stalno unapređenje stavova zaposlenih i povećanje ekološke svesti kod svih