TEKO MINING

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Sprovođenju mera u oblasti zaštite životne sredine u Teko Miningu se pridaje visok značaj.

Izvršena je usaglašenost stanja u Teko Mining sa zakonima i propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

Na osnovu identifikovanih aspekata životne sredine, analize potencijalnih akcidentnih slučajeva, analize vrsta i količina nastalog otpada, analize izveštaja sa monitoringa i na osnovu ostvarenih ciljeva u prethodnoj godini, predlažu se ciljevi zaštite životne sredine za naredni period, sa ciljem:

  • Smanjenja količina opasnog otpada koji se generiše
  • Smanjenja resursa koji se troše pri obavljanju delatnosti
  • Redovnog vršenja monitoringa nad uticajima i samim tim se postiže potpuna kontrola
  • Stalno unapređenje stava zaposlenih i povećanje ekološke svesti kod svih zaposlenih.
Pozovite nas